BlueSky Association

Czy powinieneś dostać trzynaście? Sprawdź swoje konto

Una Jenkins

Rzecznik ZUS Paweł Żebrowski powiedział, że wypłacono łącznie ponad 8,6 mln trzynastej emerytury, na łączną kwotę ponad 13,6 mld zł.

W tym roku emeryci i renciści otrzymali trzynaste w wysokości najniższej emerytury, która po waloryzacji wynosi 1588,44 zł brutto.

- Kampania na rzecz powołania i wypłaty dodatkowego rocznego dodatku pieniężnego była zakrojona na szeroką skalę i właśnie się zakończyła. Wszystko poszło gładko – mówi prof. Gertruda Uszczyńska, prezes ZUS.

Trzynasty zasiłek otrzymał ponad 8,6 mln uprawnionych osób. Wartość wyemitowanych świadczeń wyniosła 13,6 mld zł.

Rzecznik ZUS Paweł Żebrowski powiedział, że udało się rozdysponować ponad 8,6 mln trzynastych emerytur na łączną kwotę ponad 13,6 mld zł. W tym roku emeryci i renciści otrzymali trzynastą emeryturę według minimalnej stawki emerytalnej, która została podwyższona do 1588,44 zł brutto.

Kampania na rzecz przyznania i wypłaty tych dodatkowych rocznych świadczeń pieniężnych była szeroko zakrojona i niedawno dobiegła końca. Prof. Gertrude Uszczyńska, prezes Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wyraziła zadowolenie ze sprawnego przebiegu kampanii. Stwierdziła: "Wszystko poszło gładko", podkreślając udaną administrację i dystrybucję trzynastych świadczeń.

Te dodatkowe roczne świadczenia pieniężne wypłacono ponad 8,6 mln uprawnionych osób, a łączna wartość świadczeń sięgnęła 13,6 mld zł.

Środki mają na celu zapewnienie wsparcia finansowego emerytom, zapewnienie wyższej jakości życia i zaspokojenie ich różnorodnych potrzeb.

Wypłata trzynastej emerytury stanowi ważny środek zabezpieczenia społecznego, pokazujący zaangażowanie rządu we wspieranie emerytów. Zapewniając dodatkowe świadczenie pieniężne, Fundusz Ubezpieczeń Społecznych dąży do zmniejszenia obciążenia finansowego i poprawy dobrobytu emerytów w całym kraju.

Pomyślne zakończenie kampanii świadczy o efektywnym zarządzaniu i organizacji Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a także jego zaangażowaniu w zaspokajanie potrzeb emerytów i rencistów. 

Z ponad 8,6 milionami trzynastych emerytur, rząd nadal priorytetowo traktuje dobro swoich emerytów, wzmacniając znaczenie inicjatyw zabezpieczenia społecznego w kraju.